תחומי עיסוק

איך אוכל לעזור לכם

יפוי כח מתמשך

מאפשר לאדם לקבוע מראש כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו כאשר הוא לא יוכל לקבל עוד החלטות בעצמו

עריכת צוואה

מאפשרת לאדם לקבוע מה ייעשה ברכושו לאחר אריכות ימיו.

הגשת צו ירושה / צו קיום צוואה

מאפשר ליורשים לממש את הצוואה/ לקבל את חלקם מעיזבון המנוח לפי החוק.

הסכם בין יורשים

מייצר הסדר בין יורשים באשר לחלוקת העיזבון ביניהם, גם אם החוק או הצוואה מורים אחרת.

העברה בין דורית

מייצרת מערכת הסכמית של חוזים לחלוקת הרכוש המשפחתי על מנת שיועבר לדורות הבאים בצורה הטובה ביותר.

הסכם מתנה

הסכם העברת מטלטלין / מקרקעין ללא תמורה.

מנגנון נאמנות

מוציא אל הפועל את מבוקשו של אדם בנוגע לניהול הון והעברת נכסים לדורות הבאים בצורה מסודרת, חכמה וחוקית.

מסמך הבעת רצון

מסמך את זהות האפוטרופוס לצג ג' (לרוב מדובר בהורים המעוניינים להגדיר את זהות האפוטרופוס לילדיהם).

הסכם ממון

הסכם המגדיר את מערכת היחסים הממונית (אך לא רק) בין בני זוג נשואים. וכיצד יחולק הרכוש במקרה של פרידה.

הסכם חיים משותפים

הסכם המסדיר את מערכת היחסים הממונית בין ידועים בציבור (אך לא רק) וכיצד יחולק רכושם במקרה של פרידה.